آغاز سال 2015

خوشبختی از آن کسی است که ...

در فضای " الحمد لله " زندگی کند ...

چه دنیا به کامش باشد ؛

... و چه نباشد !

چه آن زمان که می دود و نمی رسد ...

 ... و چه آن زمان که گامی برنداشته ،

خود را در مقصد می بیند !

چرا که خوشبختی چیزی جز آرامش نیست ...

و هر کس این موهبت الهی را دارد ؛

... خوشبخت است ...

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
مرضیه ارشادی

هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستیم کس دیگری دارد نفس های اخرش را می کشد!پس دست از گله و شکایت برداریم و بیاموزیم چگونه با داشته هایمان زندگی کنیم و انها را ارتقا ببخشیم........