مراحل چهار گانه توسعه خرید

با سلام و عرض ارادت خدمت همه خوانندگان وبلاگ.خرید کردن همانند فروش یکی از مهمترین وظائف کارآفرین است.در اینجا به مراحل توسعه این فرایند می پردازیم:

برخی از صاحب نظران معتقداند  سیر تاریخی توسعه و تکامل خرید در چهار مرحله  قابل شناسائی است که می توان به شرح زیر بیان داشت .

مرحله انفعال[1] : به طور طبیعی خرید به عنوان بخشی که به درخواست های سایر دپارتمانهای سازمان واکنش نشان می دهد آغاز میگردد . تعداد زیادی از فعالیتهای قانونی و معقول توسط سایر وظایف (بخشها) خارج از خرید انجام می گیرد

مرحله استقلال[1] : دپارتمانهای خرید وقت قابل ملاحظه‌ای را به وسیله معرفی چیزهائی همچون سیستم های اطلاعاتی رایانه ای ، برنامه های رسمیت یافته برای تأمین کنندگان ‌و پیوندهای ارتباطاتی با وظایف فنی ،صرف می نمایند تا وظیفه خرید را به صورت حرفه ای تر در آورند .

 مرحله حمایتی[2] : در این مرحله به وسیله مدیریت عالی دپارتمانهای خرید به عنوان وظیفه اصلی کسب و کار نگریسته می شود . از بخش خرید انتظار می رود  مزیتهای رقابتی شرکت را به وسیله جمع آوری اطلاعات به موقع برای استفاده تمام            دپارتمان های شرکت ، در رابطه با تغییرات احتمالی و بالقوه در قیمت ها و دستیابی به مواد ، که ممکن است اهداف استراتژیک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد تقویت و حمایت نماید .

 مرحله انسجام[3] : به طور معنا داری موفقیت رقابتی شرکت بر روی توانمندیهای پرسنل خرید متکی می باشد  . نقش خرید در داخل شرکت از تسهیل گری به همتای وظیفه ای[4] تغییر می یابد .این فرآیند توسعه بایستی بوسیله مدیریت در طول یک دوره زمانی  هدایت شود .

[1] - Independent

[2] -Supportive

/ 0 نظر / 17 بازدید