چرا موفقیت؟

فقیر بودن اسباب شرمساری نیست.اما نداشتن پول نشانه رنجش از پولدارها و نداشتن رویایی محکم و منسجم برای بهبود شرایط خویشتن است.به زبان دیگر ما دو نوع فقیر داریم:

1- اشخاصی که کم پولند و امیدی برای تحصیل پول بیشتر ندارند.

2- کسانی که پول ندارند اما رویایی برای پولدار شدن در سر می پرورانند.

بسیاری از والدین فرزندانشان را از یافتن شغلی به راستی مناسب دلسرد می کنند و در مقام توجیه کار خود می گویند کار مورد نظر تو غیر ممکن است.به همین علت این فرزندان چاره ایی جز پرداختن به شغلی غیر دلخواه ندارند.در صورتی ثروت مندان واقعی در ایران و جهان در نسل قبل خود فقیر محسوب می شدند ولی با کوشش امروز ثروتمند هستند. بسیاری از صاحبان صنایع بزرگ در ایران و جهان از این دست هستند. مک دونالد-فورد- جوجه سخاری کنتاکی- ام ب و- ای پک- دکتر هاشمی مدیر عامل کاچیران-تیمور تاج علی آبادی موسس شرکت ترخینه-احمد اسلامیان قطعه ساز برتر و تولید کننده رنگ های صنعتی و   ....

/ 1 نظر / 13 بازدید
ابراهىم ىوسفى

مرسى از مطلب زىبا شما لطفا عکس هاى متنوع ترى بزارىد