راههای افزایش اعتماد به نفس

1)شناخت عمیق از خود.

2)نقاط ضعف خود را شناخته و برای از بین بردن انها اقدامات لازم را به کار بگیریم اگر عملی نبود با انها مدارا کنیم.

3)شناخت دیگران بخصوص اشنایان خود.

4)محیط خود را بهتر بشناسیم تا از انها در جهت رشد و شکوفائی و پیشرفت خود بهره بگیریم.

5)استعداد های خود را شناخته تا در جهت شکوفائی انها گام بر داریم.

6)از معجزه امیدواری حقیقی بهره بگیریم و هرگز نا امید نشویم.

7)نسبت به توانایی واقعی خود ایمان داشته و از احساس حقارت و خود کم بینی بپرهیزیم.

8)از مقایسه کردن خود با دیگران جدا بپرهیزیم و تنها خود را با گذشته های خود مقایسه کنیم.

9)به خود و توانایی های خود متکی باشیم و از وابستگی های غیر ضروری بپرهیزیم.

10)از تلقین شکست و ناتوانی به خود پرهیز کرده و حتی تحت تاثیر تلقینات منفی دیگران قرار نگیریم.

 

/ 0 نظر / 51 بازدید