ارتقا و پیشرفت

برای پیدا کردن راه های ارتقا و پیشرفت در کارتان ، باید به خود کارتان توجه کنید. برای گرفتن یک پروژه اضافی داوطلب شوید. یک مهارت تازه یاد بگیرید که توجه بالادستی ها رابه شما بیشتر کند. برای کمک به همکارانتان وقت بگذارید.کارمندان موفق کسانی نیستند که فقط کارشان راانجام دهند وبعد محل کارراترک کنند.

اگر مثل اکثر مردم در محیط کارتان مجبورید بیشتر از جاهای دیگر راه بروید و فعالیت زیادی داشته باشید، با کمک همکارانتان گذراندن 12،10،8 ویا14 ساعت کاری در این محیط راحت تر خواهد بود. مجبور نیستیم حتماً با همکاران خود دوست باشیم ولی حتماً باید دوستانه رفتار کنیم. می توان محیط کار را برای خود به جایی امن و دوستانه تبدیل نمود.


/ 1 نظر / 13 بازدید
رامین نقوی گنجگاه

ممنون جالب بود بازم خیلی خوببود