حکمت روزهای کودکی

تازه فهمیدم که بازهای کودکی هم حکمت داشتند.بازی زووووو تمرین روزهای نفس گیر زندگی بودند.خوبید؟روزهای امتحان کارافرینی هم تمام شد.حال سئوال من از شما این است که کلاس بنده را چگونه ارزیابی می کنید و پیشنهاد و انتقاد خود را ارائه فرمایید.

/ 0 نظر / 16 بازدید